Monthly Archives | april 2014

Introduktion av Affärsmodell canvas, Österåkers kommun, 2014-04-09

I regi av näringslivchefen och Företagarna i Österåkers kommun fick Mathias och jag en möjlighet att introducera affärsmodell-canvas för ett stort antal företagare. På en dryg timme hade samtliga deltagare förstått grunderna i att kartlägga sina företag. Verktyget har en fantastisk förmåga att få personer som använder det att lyfta blicken och tänka holistiskt på sitt företagande. Tack alla ni deltagare för ert engagemang ! Lars-Erik

Affärsmodellering hos Compare i Karlstad, 2014-04-07

Vi, det vill säga LENI Konsult och Qpeople, höll introduktion och workshop runt affärsmodeller och Affärsmodell canvas för företagare i affärsnätverket Compare i Karlstad. Tack alla ni som var där och hade energi och engagemang under 3 timmar !!! Jag hoppas att ni alla kommer att utnyttja de kunskaper ni fick i affärsmodellering och medverka till att framgångsrikt utveckla era företag. Lars-Erik http://www.compare.se/nyhet/compare-holl-seminarium-om-affarsmodellering