Monthly Archives | september 2014

Workshop med affärsmodell-canvas för mentorer och adepter, ALMI Stockholm Sörmland, 2014-09-11

Inspirerande eftermiddag hos ALMI Stockholm Sörmland ! Åtminstone för föredragshållaren! Av ställda frågor och engagemanget i grupparbetena att döma var det säkert inspirerande för deltagarna också. Rekord för nätverksmöte för mentorer/adepter i Stockholm, ca 35 stycken deltagare och hälften var mentorer och hälften adepter. Det intressanta var att endast 5 deltagare sedan tidigare kände till affärsmodell-canvas. Vid ett grupparbete fick 5 adepter möjlighet att ”mappa” upp sin affärsmodell med stöd av flera mentorer och adeptkollegor. Goda råd haglade till […]