Monthly Archives | december 2014

Gasbot kan kartlägga växthusgaser. LENI Konsult hjälper till att kommersialisera roboten.

Med Robotdalens hjälp har många innovationer inom robotteknik produktifierats, kommersialiserats och i större eller mindre utsträckning nått marknadsframgångar. Med stöd från Vinnova och EU:s regionala utvecklingsfond skapas spännande lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Se vidare på Robotdalens hemsida. Nu har LENI Konsult, av Robotdalen, fått i uppdrag att hjälpa till med ett steg på vägen för att kommersialisera roboten Gasbot som i dagsläget är en laboratorieprodukt. Roboten kan upptäcka och kartlägga olika typer av gaser med hjälp […]