Gasbot kan kartlägga växthusgaser. LENI Konsult hjälper till att kommersialisera roboten.

Med Robotdalens hjälp har många innovationer inom robotteknik produktifierats, kommersialiserats och i större eller mindre utsträckning nått marknadsframgångar. Med stöd från Vinnova och EU:s regionala utvecklingsfond skapas spännande lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Se vidare på Robotdalens hemsida.

Nu har LENI Konsult, av Robotdalen, fått i uppdrag att hjälpa till med ett steg på vägen för att kommersialisera roboten Gasbot som i dagsläget är en laboratorieprodukt. Roboten kan upptäcka och kartlägga olika typer av gaser med hjälp av laserstrålar. Med hjälp av lasern kan gaser upptäckas på stora avstånd. Det finns idag olika typer av instrument för att mäta upp förekomsten av gaser. Det unika med Gasbot är att roboten kan beräkna och rita upp en 3-dimensionell karta över distributionen av gasen den mäter. Roboten kan förflytta sig och söka av stora områden. Förutom att kartlägga kända gasläckage kan den leta upp läckor i till exempel industrianläggningar. Trots att endast en prototyp är framme har roboten redan rönt stor uppmärksamhet i vetenskapliga kretsar runt om i världen. Roboten är utvecklad på universitetet i Örebro.

Gasbot II

Den gas som man till att börja med kommer att koncentrera sig på är metangas, CH4. Detta är en växthusgas som påverkar globala uppvärmning mer än 20 gånger så mycket som motsvarande mängd koldioxid, CO2. Fördelningen av metanutsläpp från mänsklig verksamhet i USA visas i diagrammet nedan. Stora delar kommer från gas- och petroleumindustrin, boskapshållning samt soptippar. (Källa: EPA, United States Environmental Protection Agency)

metan

Prototypen av Gasbot har redan bland annat testats på en soptipp i Örebro.

Det blir ett spännande affärsutvecklingsprojekt som i förlängningen kan hjälpa till att reducera utsläpp av växthusgaser.

Titta gärna på länkarna till Robotdalen och tidskriften NewScientist.