Workshop med affärsmodell-canvas för ALMIs adepter och mentorer i Kalmar län.

Totalt deltog drygt 30 adepter och mentorer i två workshops i regi av ALMI Företagspartner Kalmar län. Den första gick av stapeln 12 januari på hotell Skansen i Färjestaden och den andra 19 januari på hotell Corallen i Oskarshamn. Vid båda tillfällena fick 3 av adepterna kartlägga och presentera sitt företag på canvasen med stöd av ett antal mentorer och övriga adepter. Det var en intressant blandning av företag, en del väletablerade, som adepterna drev.  Bland adeptföretagen fanns bussbolag, fiskrökeri, lammuppfödning, uthyrning av eventmaterial, sanitetsanläggningsföretag, design av trädgårdsanläggningar och ett värmeteknikföretag.  Det visade sig ännu en gång att affärsmodeller och canvasverktyget är lätt att förstå samt passar till alla typer och storlekar av företag.

Verktyget värdeerbjudande-canvas, avsett för djupdykning i kundsegment och värdeerbjudande, presenterades också.

 

2015-01-12 18.36.39

                               Adept får goda råd av mentorer i samband med workshopen i Färjestaden.