Monthly Archives | november 2015

The Sales Conference 2015

2015-11-17, Münchenbryggeriet, Stockholm. Nya och inspirerande kunskaper om smart B2B-försäljning från ett flertal föreläsningar. Henrik Larsson-Bromans presentation resulterade i ett antal insikter: Hälften av alla affärsbeslut är felaktiga på grund av att de tas under stress och är baserade på intuition, känsla och förutfattade meningar i stället för på data och fakta. Förutfattade meningar inom försäljning: Att arbeta mycket leder till ökad försäljning. Säljare skall alltid belönas med provision. Toppsäljare är utåtriktade.   Henrik visade på forskning […]