Monthly Archives | februari 2018

Mentor-adeptmöte med Johan på Jägervalls Bleck & Plåt

Möte i fredags, 23 februari, med Johan. Snart är mentoråret över. Efter mycket ekonomi och nyckeltal i tidigare möten pratade vi om kunder och försäljning. Genomgång av tidigare upprättad värdeerbjudande-canvas och av säljtekniker vid kundmöten. Kundlista över prioriterade kunder att bearbeta blev upprättad. Ett formellt möte kvar inom mentor-adeptprogrammet. Jag är säker på att vi kommer fortsätta hålla kontakten efter det.

Bra möte med Elprocad

Bra förmiddag med min adept genom ALMI, Rickard Jonsson på Elprocad! Vi mappade upp affärsmodellen och alla anställda, 4 stycken, hjälpte till. Bra diskussioner och samsyn hur det ser ut idag. Jag lärde mig mycket om företaget precis som Rickard som ju köpte Elprocad förra året. Resultatet är en bra bas för målsättningar och utveckling av affärsmodellen och företaget. Ser fram emot nästa möte!