Monthly Archives | juni 2018

Affärscoaching och mentorskap för Futurum Digital

Efter att i december ha hjälpt Anton och Sebastian på Futurum Digital att sätta strategin har vi nu haft två uppföljningar i form av Business Review. Det är spännande att se hur framgångsrikt företaget är med både genom att behålla gamla kunder och genom att hitta nya. Futurum Digital har utnyttjat digitaliseringstrenden genom att hjälpa företaget effektivisera sin verksamhet. Intressanta lärdomar från våra möten är att strategin är inte huggen i sten utan ett levande dokument […]

Strategimöte med Elprocad

Nytt bra möte med hela gänget på Elprocad. Den här gången handlade det om strategi med fokus på nulägesanalys. Nya begrepp för vissa men intresset och deltagandet var engagerat. De gav mycket tillbaka till mig som mentor och affärskonsult.