Affärscoaching och mentorskap för Futurum Digital

Efter att i december ha hjälpt Anton och Sebastian på Futurum Digital att sätta strategin har vi nu haft två uppföljningar i form av Business Review. Det är spännande att se hur framgångsrikt företaget är med både genom att behålla gamla kunder och genom att hitta nya. Futurum Digital har utnyttjat digitaliseringstrenden genom att hjälpa företaget effektivisera sin verksamhet.

Intressanta lärdomar från våra möten är att strategin är inte huggen i sten utan ett levande dokument som ständigt måste analyseras och utvecklas.

Jag ser fram emot nästa Business Review med Anton och Sebastian i augusti.