Archive | Affärsutveckling & försäljning

Affärscoaching och mentorskap för Futurum Digital

Efter att i december ha hjälpt Anton och Sebastian på Futurum Digital att sätta strategin har vi nu haft två uppföljningar i form av Business Review. Det är spännande att se hur framgångsrikt företaget är med både genom att behålla gamla kunder och genom att hitta nya. Futurum Digital har utnyttjat digitaliseringstrenden genom att hjälpa företaget effektivisera sin verksamhet. Intressanta lärdomar från våra möten är att strategin är inte huggen i sten utan ett levande dokument […]

Strategimöte med Elprocad

Nytt bra möte med hela gänget på Elprocad. Den här gången handlade det om strategi med fokus på nulägesanalys. Nya begrepp för vissa men intresset och deltagandet var engagerat. De gav mycket tillbaka till mig som mentor och affärskonsult.

The Sales Conference 2015

2015-11-17, Münchenbryggeriet, Stockholm. Nya och inspirerande kunskaper om smart B2B-försäljning från ett flertal föreläsningar. Henrik Larsson-Bromans presentation resulterade i ett antal insikter: Hälften av alla affärsbeslut är felaktiga på grund av att de tas under stress och är baserade på intuition, känsla och förutfattade meningar i stället för på data och fakta. Förutfattade meningar inom försäljning: Att arbeta mycket leder till ökad försäljning. Säljare skall alltid belönas med provision. Toppsäljare är utåtriktade.   Henrik visade på forskning […]

Årets mentorer 2015 i Västmanland

Ceremoni och middag på Västerås slott. Värdiga vinnare i Margareta Gustafsson och Magnus Odéen.  Trevligt umgänge med mentorskollegor vid middagen gav nya kontakter. Se länkar nedan till VLT och ALMI Mälardalen. Jag ska under oktober träffa min nästa adept, den sjätte i ordningen, och ser fram emot ett nytt spännande och intressant år.   VLT                                              ALMI Mälardalen

Workshop med affärsmodell-canvas för ALMIs adepter och mentorer i Kalmar län.

Totalt deltog drygt 30 adepter och mentorer i två workshops i regi av ALMI Företagspartner Kalmar län. Den första gick av stapeln 12 januari på hotell Skansen i Färjestaden och den andra 19 januari på hotell Corallen i Oskarshamn. Vid båda tillfällena fick 3 av adepterna kartlägga och presentera sitt företag på canvasen med stöd av ett antal mentorer och övriga adepter. Det var en intressant blandning av företag, en del väletablerade, som adepterna drev.  Bland adeptföretagen fanns bussbolag, […]

Gasbot kan kartlägga växthusgaser. LENI Konsult hjälper till att kommersialisera roboten.

Med Robotdalens hjälp har många innovationer inom robotteknik produktifierats, kommersialiserats och i större eller mindre utsträckning nått marknadsframgångar. Med stöd från Vinnova och EU:s regionala utvecklingsfond skapas spännande lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Se vidare på Robotdalens hemsida. Nu har LENI Konsult, av Robotdalen, fått i uppdrag att hjälpa till med ett steg på vägen för att kommersialisera roboten Gasbot som i dagsläget är en laboratorieprodukt. Roboten kan upptäcka och kartlägga olika typer av gaser med hjälp […]

Workshop med affärsmodell-canvas för mentorer och adepter, ALMI Stockholm Sörmland, 2014-09-11

Inspirerande eftermiddag hos ALMI Stockholm Sörmland ! Åtminstone för föredragshållaren! Av ställda frågor och engagemanget i grupparbetena att döma var det säkert inspirerande för deltagarna också. Rekord för nätverksmöte för mentorer/adepter i Stockholm, ca 35 stycken deltagare och hälften var mentorer och hälften adepter. Det intressanta var att endast 5 deltagare sedan tidigare kände till affärsmodell-canvas. Vid ett grupparbete fick 5 adepter möjlighet att ”mappa” upp sin affärsmodell med stöd av flera mentorer och adeptkollegor. Goda råd haglade till […]

Affärsmodellering hos Compare i Karlstad, 2014-04-07

Vi, det vill säga LENI Konsult och Qpeople, höll introduktion och workshop runt affärsmodeller och Affärsmodell canvas för företagare i affärsnätverket Compare i Karlstad. Tack alla ni som var där och hade energi och engagemang under 3 timmar !!! Jag hoppas att ni alla kommer att utnyttja de kunskaper ni fick i affärsmodellering och medverka till att framgångsrikt utveckla era företag. Lars-Erik http://www.compare.se/nyhet/compare-holl-seminarium-om-affarsmodellering