Archive | Försäljning

Mentor-adeptmöte med Johan på Jägervalls Bleck & Plåt

Möte i fredags, 23 februari, med Johan. Snart är mentoråret över. Efter mycket ekonomi och nyckeltal i tidigare möten pratade vi om kunder och försäljning. Genomgång av tidigare upprättad värdeerbjudande-canvas och av säljtekniker vid kundmöten. Kundlista över prioriterade kunder att bearbeta blev upprättad. Ett formellt möte kvar inom mentor-adeptprogrammet. Jag är säker på att vi kommer fortsätta hålla kontakten efter det.