Archive | Affärsutveckling

Strategimöte med Elprocad

Nytt bra möte med hela gänget på Elprocad. Den här gången handlade det om strategi med fokus på nulägesanalys. Nya begrepp för vissa men intresset och deltagandet var engagerat. De gav mycket tillbaka till mig som mentor och affärskonsult.

Mentor-adeptmöte med Johan på Jägervalls Bleck & Plåt

Möte i fredags, 23 februari, med Johan. Snart är mentoråret över. Efter mycket ekonomi och nyckeltal i tidigare möten pratade vi om kunder och försäljning. Genomgång av tidigare upprättad värdeerbjudande-canvas och av säljtekniker vid kundmöten. Kundlista över prioriterade kunder att bearbeta blev upprättad. Ett formellt möte kvar inom mentor-adeptprogrammet. Jag är säker på att vi kommer fortsätta hålla kontakten efter det.

Bra möte med Elprocad

Bra förmiddag med min adept genom ALMI, Rickard Jonsson på Elprocad! Vi mappade upp affärsmodellen och alla anställda, 4 stycken, hjälpte till. Bra diskussioner och samsyn hur det ser ut idag. Jag lärde mig mycket om företaget precis som Rickard som ju köpte Elprocad förra året. Resultatet är en bra bas för målsättningar och utveckling av affärsmodellen och företaget. Ser fram emot nästa möte!

Årets Mentor 2017 i Västmanland

Årets ceremoni, prisutdelning och middag gick av stapeln på Hotell Plaza i Västerås i nyrenoverade Våning 24 (Skybar). Framgångsrika vinnare var Marianne Ohlson i kategorin Tillväxtföretag och Anna Sjödin i kategorin Nya företag. Deras respektive adepter ser också att gå mot stora framgångar i sina nya företag. Jag själv är mycket stolt över att ha varit den andra nominerade i kategorin Tillväxtföretag. Min adept Anton Myrberg och hans företag Ftrm Digital har i orderingång gjort […]

Workshop med affärsmodell-canvas för ALMIs adepter och mentorer i Kalmar län.

Totalt deltog drygt 30 adepter och mentorer i två workshops i regi av ALMI Företagspartner Kalmar län. Den första gick av stapeln 12 januari på hotell Skansen i Färjestaden och den andra 19 januari på hotell Corallen i Oskarshamn. Vid båda tillfällena fick 3 av adepterna kartlägga och presentera sitt företag på canvasen med stöd av ett antal mentorer och övriga adepter. Det var en intressant blandning av företag, en del väletablerade, som adepterna drev.  Bland adeptföretagen fanns bussbolag, […]

Gasbot kan kartlägga växthusgaser. LENI Konsult hjälper till att kommersialisera roboten.

Med Robotdalens hjälp har många innovationer inom robotteknik produktifierats, kommersialiserats och i större eller mindre utsträckning nått marknadsframgångar. Med stöd från Vinnova och EU:s regionala utvecklingsfond skapas spännande lösningar för industri, service samt vård och omsorg. Se vidare på Robotdalens hemsida. Nu har LENI Konsult, av Robotdalen, fått i uppdrag att hjälpa till med ett steg på vägen för att kommersialisera roboten Gasbot som i dagsläget är en laboratorieprodukt. Roboten kan upptäcka och kartlägga olika typer av gaser med hjälp […]

Workshop med affärsmodell-canvas för mentorer och adepter på ALMI i Gävle, 2014-11-04

Ungefär 20 mentorer och adepter deltog i workshopen i regi av ALMI Företagspartner GävleDala. Det var en härlig blandning av bland annat möbeltillverkare, florister, jurister, kiropraktiker, rot- rutföretagare, reklamföretagare och yoga/massageföretagare. Det fantastiska är att affärsmodeller och canvasverktyget är lätt att förstå samt passar till alla typer och storlekar av företag. Med boken ”Value Proposition Design” (https://strategyzer.com/value-proposition-design) som inspiration kommer vi nu att erbjuda workshops runt värdeerbjudande (value propostion) och värdeerbjudande-canvas (value proposition canvas) samt även utnyttja denna […]

Introduktion av Affärsmodell canvas, Österåkers kommun, 2014-04-09

I regi av näringslivchefen och Företagarna i Österåkers kommun fick Mathias och jag en möjlighet att introducera affärsmodell-canvas för ett stort antal företagare. På en dryg timme hade samtliga deltagare förstått grunderna i att kartlägga sina företag. Verktyget har en fantastisk förmåga att få personer som använder det att lyfta blicken och tänka holistiskt på sitt företagande. Tack alla ni deltagare för ert engagemang ! Lars-Erik

Affärsmodellering hos Compare i Karlstad, 2014-04-07

Vi, det vill säga LENI Konsult och Qpeople, höll introduktion och workshop runt affärsmodeller och Affärsmodell canvas för företagare i affärsnätverket Compare i Karlstad. Tack alla ni som var där och hade energi och engagemang under 3 timmar !!! Jag hoppas att ni alla kommer att utnyttja de kunskaper ni fick i affärsmodellering och medverka till att framgångsrikt utveckla era företag. Lars-Erik http://www.compare.se/nyhet/compare-holl-seminarium-om-affarsmodellering