Archive | Affärsmodellering

Bra möte med Elprocad

Bra förmiddag med min adept genom ALMI, Rickard Jonsson på Elprocad! Vi mappade upp affärsmodellen och alla anställda, 4 stycken, hjälpte till. Bra diskussioner och samsyn hur det ser ut idag. Jag lärde mig mycket om företaget precis som Rickard som ju köpte Elprocad förra året. Resultatet är en bra bas för målsättningar och utveckling av affärsmodellen och företaget. Ser fram emot nästa möte!

Workshop med affärsmodell-canvas för ALMIs adepter och mentorer i Kalmar län.

Totalt deltog drygt 30 adepter och mentorer i två workshops i regi av ALMI Företagspartner Kalmar län. Den första gick av stapeln 12 januari på hotell Skansen i Färjestaden och den andra 19 januari på hotell Corallen i Oskarshamn. Vid båda tillfällena fick 3 av adepterna kartlägga och presentera sitt företag på canvasen med stöd av ett antal mentorer och övriga adepter. Det var en intressant blandning av företag, en del väletablerade, som adepterna drev.  Bland adeptföretagen fanns bussbolag, […]

Workshop med affärsmodell-canvas för mentorer och adepter på ALMI i Gävle, 2014-11-04

Ungefär 20 mentorer och adepter deltog i workshopen i regi av ALMI Företagspartner GävleDala. Det var en härlig blandning av bland annat möbeltillverkare, florister, jurister, kiropraktiker, rot- rutföretagare, reklamföretagare och yoga/massageföretagare. Det fantastiska är att affärsmodeller och canvasverktyget är lätt att förstå samt passar till alla typer och storlekar av företag. Med boken ”Value Proposition Design” (https://strategyzer.com/value-proposition-design) som inspiration kommer vi nu att erbjuda workshops runt värdeerbjudande (value propostion) och värdeerbjudande-canvas (value proposition canvas) samt även utnyttja denna […]

Affärsmodellering hos Compare i Karlstad, 2014-04-07

Vi, det vill säga LENI Konsult och Qpeople, höll introduktion och workshop runt affärsmodeller och Affärsmodell canvas för företagare i affärsnätverket Compare i Karlstad. Tack alla ni som var där och hade energi och engagemang under 3 timmar !!! Jag hoppas att ni alla kommer att utnyttja de kunskaper ni fick i affärsmodellering och medverka till att framgångsrikt utveckla era företag. Lars-Erik http://www.compare.se/nyhet/compare-holl-seminarium-om-affarsmodellering