Archive | Värdeerbjudande canvas

Mentor-adeptmöte med Johan på Jägervalls Bleck & Plåt

Möte i fredags, 23 februari, med Johan. Snart är mentoråret över. Efter mycket ekonomi och nyckeltal i tidigare möten pratade vi om kunder och försäljning. Genomgång av tidigare upprättad värdeerbjudande-canvas och av säljtekniker vid kundmöten. Kundlista över prioriterade kunder att bearbeta blev upprättad. Ett formellt möte kvar inom mentor-adeptprogrammet. Jag är säker på att vi kommer fortsätta hålla kontakten efter det.

Workshop med affärsmodell-canvas för ALMIs adepter och mentorer i Kalmar län.

Totalt deltog drygt 30 adepter och mentorer i två workshops i regi av ALMI Företagspartner Kalmar län. Den första gick av stapeln 12 januari på hotell Skansen i Färjestaden och den andra 19 januari på hotell Corallen i Oskarshamn. Vid båda tillfällena fick 3 av adepterna kartlägga och presentera sitt företag på canvasen med stöd av ett antal mentorer och övriga adepter. Det var en intressant blandning av företag, en del väletablerade, som adepterna drev.  Bland adeptföretagen fanns bussbolag, […]

Workshop med affärsmodell-canvas för mentorer och adepter på ALMI i Gävle, 2014-11-04

Ungefär 20 mentorer och adepter deltog i workshopen i regi av ALMI Företagspartner GävleDala. Det var en härlig blandning av bland annat möbeltillverkare, florister, jurister, kiropraktiker, rot- rutföretagare, reklamföretagare och yoga/massageföretagare. Det fantastiska är att affärsmodeller och canvasverktyget är lätt att förstå samt passar till alla typer och storlekar av företag. Med boken ”Value Proposition Design” (https://strategyzer.com/value-proposition-design) som inspiration kommer vi nu att erbjuda workshops runt värdeerbjudande (value propostion) och värdeerbjudande-canvas (value proposition canvas) samt även utnyttja denna […]