Erbjudande

Vi hjälper B2B-företag till förbättrad konkurrensförmåga samt till ökad volym och vinst. Vi får kunderna att lyfta blicken och tänka mer strategiskt samt hjälper till att tänka nytt kring försäljning.

Vårt erbjudande består av affärscoaching, mentorskap, utbildning samt seminarium och workshops. Till detta kommer tjänster såsom marknadsanalyser och projektledning av strategiska initiativ.

I vår affärscoaching och mentorskap är utgångspunkten kundens aktuella affärsmodell och strategi. Vi träffar kunden regelbundet under minst ett år och hjälper till med helikopterperspektivet där vi tillsammans följer upp strategiska mål och handlingsplaner.

Vi kan i samband med affärscoaching och mentorskap, eller separat, erbjuda en genomgång och utveckling av strategin och affärsmodellen.

Förutom företagsanpassad säljutbildning erbjuder vi också workshops runt affärsmodellering med verktygen affärsmodell-canvas och värdeerbjudande-canvas.

 

Affärscoaching och mentorskap               Strategi och affärsmodell               

Säljutbildning                                                Affärsmodellering