Affärscoaching och mentorskap

I vår affärscoaching och mentorskap är utgångspunkten kundens aktuella affärsmodell och strategi. Vi träffar kunden regelbundet under minst ett år då vi agerar bollplank och hjälper till med helikopterperspektivet där vi tillsammans följer upp strategiska mål och handlingsplaner.

Affärscoachingen och mentorskapet har som mål att hjälpa kundföretaget att växa, att bli lönsamt eller lösa andra av kundföretaget specificerade problem och utmaningar.

Coachingen görs med hela eller delar av ledningsgruppen eller i fåmansbolag med den enskilde entreprenören.

Vi börjar med en kartläggning av kundföretaget där vi går igenom affärsmodell, strategi, utmaningar och problem samt mål och handlingsplaner.

Vid behov, kan vi lägga in en uppdatering av affärsmodellen och strategin.

Därefter följer en uppföljning under minst ett år med 8-12 möten. Fokus på mötena är uppföljning av strategiska mål och handlingsplaner men även diskussion kring vardagsnära operationella frågor. Mellan de fysiska träffarna kan även möten ske via telefon eller Skype.

Vid mötena kan kundföretaget utnyttja vår erfarenhet och kompetens inom olika områden och vi delar till exempel med oss olika moment från vår säljutbildning, om affärsmodeller och strategiska verktyg.