Affärsmodellering

Hur är det med er nuvarande affärsmodell? Är det dags att tänka nytt om valda kundsegment? Använder ni bästa möjliga kanaler för marknadsföring och försäljning? Har ni optimala intäktsströmmar? Är kunderna intresserade av ert nuvarande värdeerbjudande? Är konkurrenterna på väg att köra ifrån er?

Vi hjälper er att utmana er affärsmodell och ert värdeerbjudande samt att tänka ut och bygga en nytt!

Affärsmodellering handlar om att utveckla sin befintliga affärsmodell för att förbättra företagets effektivitet så att, jämfört med konkurrenterna, mer värde skapas åt kunderna.

I dag räcker det oftast inte med en produkt- eller tjänsteinnovation för att uppnå goda resultat på marknaden. Identiska produkter eller tjänster på en och samma marknad får olika framgång beroende på vilken affärsmodell företagen har valt att använda sig av. Teknologiska innovationer, konkurrenternas handlingar eller kundernas förändrade beteenden leder till att befintlig modell blir omodern och att företaget förlorar konkurrensförmågan. Därför krävs kontinuerligt en kontroll på förändringar i företagets omgivning samt regelbundna anpassningar av affärsmodell, värdeerbjudande och strategi.

En start till förändring kan vara att analysera sin affärsmodell och sitt värdeerbjudande med hjälp av verktygen Affärsmodell-canvas (Business Model Canvas) och Värdeerbjudande-canvas (Value Proposition Canvas). Dessa verktyg hjälper teamet att lyfta blicken och få ett helikopterperspektiv på företaget. Eftersom det är ett visuellt verktyg kan enkelt olika strategiska alternativ tas fram och diskuteras. Genomgången av affärsmodell och värdeerbjudande kan vara kick-off till ett komplett  arbete med er strategi eller helt enkelt en inspirationsdag för ledning och medarbetare.

Iphonebilder 019

LENI Konsult använder sig av affärsmodell-canvas som ett verktyg för att förstå nya kunders företag för att sedan använda kartlagd affärsmodell som bas i det fortsatta arbetet som affärscoach eller mentor. En genomgång av av affärsmodellen kan också vara en start på att uppdatera er strategi.

Vi erbjuder även utbildning, seminarier och workshops som en introduktion till affärsmodeller och användandet av de båda canvasen. Målet kan vara att ni själva ska kunna använda verktygen. Vi anpassar tid och omfattning efter kundens behov så att även hjälp med kartläggning och analys kan erbjudas.

Kontakta os för att föra en dialog om vad som skulle passa er!