Affärsmodell-canvas

Affärsmodell-canvas (Business Model Canvas) är utvecklat av Alexander Osterwalder och Yves Pigneur och beskrivs utförligt i boken Business Model Generation. Det har blivit ett allt mer etablerat affärsutvecklingsverktyg som används av såväl små nystartade företag  som större bolag såsom Ericsson, Telenor, General Electric, 3M med flera. Med verktyget kan befintliga affärsmodeller beskrivas, analyseras och utvecklas. Canvasen som visualiserar arbetet med affärsmodellen utgör också ett gemensamt språk för de som utför affärsmodelleringen. För nystartade företag eller för nya affärssatsningar i existerande företag kan helt nya affärsmodeller konstrueras.

www.businessmodelgeneration.com

Med användning av post-it™ lappar skapas flexibilitet som leder till att teamet som jobbar med affärsmodellen lätt kan flytta runt lapparna, ändra och skapa nya varianter och lösningar.

2014-11-04 19.50.59