Affärsmodeller

En affärsmodell beskriver hur en organisation skapar, levererar och tar till vara på värde.

Det finns åtskilliga företag som fullständigt förändrat spelreglerna i sin bransch genom innovativa grepp i delar eller hela sin affärsmodell. Exempel på sådana företag är IKEA, Ryan Air, Metro, Skype, Spotify och Apple.

Alla företag har en affärsmodell utan att för den skull ha den beskriven enligt nedanstående definition. Alexander Osterwalder och Yves Pigneur har i boken Business Model Generation definierat affärsmodeller som något som beskriver logiken bakom en organisations sätt att skapa, leverera och ta till vara på värde.

Affärsmodellen, enligt definitionen, består av nio byggstenar som bland annat beskriver vilka kundsegment som företaget levererar värde till, vilket värde som kundsegmenten erbjuds, vilka nyckelresurser som krävs och vilka typer av intäktsströmmar som företaget har (se figur nedan).

Canvas

Med verktyget affärsmodell-canvas kan befintliga affärsmodeller beskrivas, utvärderas och utvecklas. För entreprenörer och startups kan canvasen användas för att hitta rätt affärsmodell genom att en mängd alternativ och prototyper tas fram.