Säljutbildning

Vi erbjuder företagsanpassad säljutbildning i 1 – 2 dagar med teorier, modeller, checklistor och gruppövningar samt rollspel för träning av färdigheterna. Utbildningen läggs upp runt era produkter, tjänster och marknad.

Kurserna vänder sig till;

•  Säljare
•  Alla andra med kundkontakt;
         projektledare, fältservicepersonal, teknikstöd, teknikkonsulter
•  Alla i försäljningsprocessen;
         offertingenjörer, inköpare, konstruktörer, produktionstekniker

 

Bland annat behandlas;

•  Vilka mål kunden vill uppnå och vilka problem kunden vill lösa då han köper
    företagets  produkter och tjänster
•  Kundens köpprocess
•  Formulering  av de kundproblem som era produkter och tjänster löser
•  Era produkters och tjänsters egenskaper, fördelar och kundnyttor
•  Målsättningar, förberedelser och bokning av kundmötet
•  Frågetekniker för att leda samtalet mot problem och behov
•  Vikten av aktivt lyssnande

 

Mindset för deltagarna;

•  Om inga kundproblem eller behov – ingen grund för försäljning
•  Kunden vill ”få ett jobb utfört”, uppnå sina mål eller lösa sina problem då han köper av oss
•  Företagets produkter och tjänster är lösningar till kundens problem eller ambitioner
•  Säljaren bör agera som konsult och problemlösare
•  Kunden bör tala mest;  ställ frågor för att få fram problem och lyssna aktivt
•  Betona produkternas och tjänsternas kundnyttor i stället för egenskaper
•  Olika personer har olika mål och är mottagliga för olika argument