Strategi och affärsmodell

Har ni bästa möjliga strategi och affärsmodell? Håller dom fortfarande? Håller marknaden på att förändras och är konkurrenterna på väg att dra ifrån? Det kanske är dags för förändring och förnyelse!

Vi hjälper er att utveckla er strategi och att göra de strategiska valen genom att vara moderator, mentor och coach åt ledningsgruppen eller annat team samtidigt som kunskap om olika modeller och verktyg lärs ut.

En start till att utveckla strategin kan vara affärsmodellering där man arbetar med affärsmodellen. För utvärdering och utveckling av denna använder vi Affärsmodell-canvas (Business Model Canvas) samt Värdeerbjudande-canvas (Value Proposition Canvas). Syftet är att hitta en bättre affärsmodell än dagens samt ett erbjudande till kunderna som är bättre än konkurrenternas så att mer värde skapas och levereras.

Vårt erbjudande kundanpassas till omfattning, inriktning och tid och kan bland annat innehålla;

• Support med att lägga upp strategiplaneringsprocessen som kan innebära flera strategisessioner
• Coaching och drivning av det strategiska arbetet
• Analyser och resultatpresentation av valda områden
• Coaching av strategival och handlingsalternativ
• Coaching och mentorskap i utvalda strategiska handlingsplaner och projekt